1. Lično ponašanje naše shvatanje ovoga posla i ono što mi možemo da obezbedimo

  • Instruktor vožnje ponašaće se u odnosu na svoje kandidate pristojno, u skladu s etičkim normama ponašanja
  • Instruktor vožnje ne smije diskriminovati svoje kandidate u bilom kojem pogledu (pol, dob, rasa, nacija, vjerska pripadnost, veroispovijest, politička pripadnost i sl.)
  • Instruktor vožnje dužan je izbjegavati fizičke kontakte sa svojim kandidatima, posebno pripadnicima ženskog pola
  • Instruktor vožnje biće uvijek tokom osposobljavanja čist, uredan i prikladno obučen
  • Instruktor vožnje tokom obučavanja govoriće književnim jezikom, koristeči stručne izraze iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja, propisa iz oblasti prometa i izraze korišćenje u odobrenoj stručnoj literaturi.

Auto škola - GAVRILOVIĆ

2. Poslovni odnos sa kandidatom naše shvatanje ovoga posla i ono što mi možemo da obezbedimo

  • Instruktor vožnje koristiće sva svoja znanja, vještine i sposobnosti kako bi što bolje osposobio kandidate tokom vožnje
  • Instruktor vožnje neće tokom obuke obavljati svoje privatne poslove, a na štetu rada sa kandidatom
  • Instruktor vožnje daće kandidatu istinitu informaciju o svim relevantnim činjenicama u pogledu obuke (program obuke, organizovanje rada, cijene, prolaznost kandidata na ispitima, informacije o vozačkom ispitu, upoznavanje sa žalbenim postupkom i sl.)
  • Instruktor vožnje se obavezuje da neće prenositi ili zloupotrebljavati informacije dobijene od kandidata tokom obuke, izuzev u situacijama kada je to dužan učiniti u skladu sa zakonskom obavezom
  • Instruktor vožnje se obavezuje da kandidatu da punu uslugu u pogledu broja sati vožnje i njihova trajanja, koju je kandidat platio
  • Ako kandidat uputi instruktoru vožnje prigovor u pogledu njegovog ponašanja i postupaka treba ga prvenstveno riješiti sam instruktor vožnje, uvažavajući privatnost kandidata, pravila dobrog ponašanja i pravila struke, a ako se ne postigne dogovor ili ne dođe do rješenja nesporazuma, kandidat može da promjeni autoškolu.
  • Instruktor vožnje, potpisaće potvrdu kojom se potvrđuje da je kandidat uspješno savladao sadržaje propisane Nastavnim planom i programom sa punom moralnom i stručnom odgovornošću, a sa kandidatom će otvoreno rapsraviti o spremnosti kandidata za vozački ispit i dati pošten sajvet

Auto škola - GAVRILOVIĆ

3. Vozilo naše shvatanje ovoga posla i ono što mi možemo da obezbedimo

  • Instruktor vožnje se obavezuje da će vozilo kojim se služi tokom obuke održavati u dobrom voznom stanju, tehnički pregledano, osugurano i registrovano, te čisto i uredno
  • Instruktor vožnje se obavezuje u pravilu na vozačkom ispitu osigurati kandidatu vozilo na kojem se kandidat obučavao

Auto škola - GAVRILOVIĆ

4. Vozački ispit naše shvatanje ovoga posla i ono što mi možemo da obezbedimo

  • Instruktor vožnje se obavezuje da će biti prisutan i obaviti svoju ulogu na ispitu iz nastalog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon odgovorno i profesionalno
  • Instruktor vožnje će kandidatu koji nije zadovoljio na vozačkom ispitu predložiti broj sati dodatnog programa uvažavajući broj, složenost i težinu načinjenih grešaka
  • Odnos instruktor vožnje prema ovlašćenju ispitivačima biće u skladu sa važećim propisima korektan i profesionalan.

Auto škola - GAVRILOVIĆ

5. Nadzor roditelja naše shvatanje ovoga posla i ono što mi možemo da obezbedimo

  • Instruktor vožnje se obavezuje da će omogućiti roditelju da se uvjeri u vozačke sposobnosti i stečeno znanje njegovog djeteta pred kraj obuke.

Auto škola - GAVRILOVIĆ